top of page
  • Patrícia

Ètica, intel·ligència artificial i comunicació. Eines per a la interpretació crítica. Bibliografia

Updated: Jun 23, 2023

Aquí trobareu bibliografia relacionada amb les formacions sobre ètica, intel·ligència artificial i comunicació. Si teniu algun dubte o puc recomanar-vos alguna lectura relacionada amb algun tema específic em podeu escriure a: info@patriciaventura.me


Podeu descarregar aquí mateix els 3 informes que citem.


Sobre recomanacions per a una apropiació responsable de la intel·ligència artificial als mitjans de comunicació.


Algoritmes en les redaccions: Reptes i recomanacions per dotar la intel·ligència artificial dels valors ètics del periodisme. Publicat pel Consell de la Informació de Catalunya:Català:

ALGORITMES A LES REDACCIONS_ETICA IA PERIODISME_
.pdf
Download PDF • 3.09MB


Sobre informar amb rigor:


1- Com s'informa sobre intell·igència artificial? De La Fede i MediaCat.


Com s informa sobre intel ligència artificial_
.pdf
Download PDF • 553KB


2-


A checklist of eighteen pitfalls in AI journalism, de Sayash Kapoor y Arvind Narayanan


A checklist of eighteen pitfalls in AI journalism
.pdf
Download PDF • 239KBAquí teniu una bibliografia complementària que aniré ampliant:Alsius, S. (1998). Ètica i periodisme (1. ed). Pòrtic. Alsius, S. (2011). Cap a una gran base de dades per a l’estudi de l’ètica periodística.

https://doi.org/10.2436/20.3008.02.18

Asimov, I., 1920-1992. (1989). Yo, robot / Isaac Asimov ; [traducción de Manuel Bosch Barrett]. Edhasa,.

Beckett, C. (2019). New powers, new responsibilities. A global survey of journalism and artificial

intelligence. The London School of Economics and Political Science.

Boden, M. A. (2017). Inteligencia artificial (I. Pérez Parra, Trad.). Turner.

Boix, J. (Director). (2012, setembre 18). Pau Casals, l’home que va fer sentir el silenci. En Sense Ficció. TV3. https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/pau-casals-lhome-que-va-fer-sentir-el-silenci/video/4247930/

Bostrom, N. (2016). Superinteligencia: Caminos, peligros, estrategias. (M. A. Fernández, Trad.). Teell Editorial.

Bridle, J. (2020). La nueva edad oscura: La tecnología y el fin del futuro (M. Pérez Sánchez, Trad.). Debate.

Casacuberta, D. (2003). Creación colectiva: En Internet el creador es el público (1. ed). Gedisa Editorial.

Casacuberta, D. (2021). La era de Casandra: Una apología del no saber. Edicions UAB.

CNN en español (Director). (2023, maig 3). Entrevista a Geoffrey Hinton ¿Cómo podría matar humanos la inteligencia artificial? En CNN. https://cnnespanol.cnn.com/video/google-inteligencia-artificial-podria-matar-humanos-geoffrey-hinton-renuncia-pkg-digital/

Catalonia AI. L’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya. (2020). Generalitat de Catalunya. Departament de Polítiques Digitals i AP. http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/catalonia-ai

Duch, L., i Chillón, A. (2012). Antropología de la comunicación. Editorial Herder.

Duch, Ll i Chillón, A. (2010, agost 1). El desahucio de las humanidades. La Vanguardia, 25.

Civio. (2022). La Justicia impide la apertura del código fuente de la aplicación que concede el bono social. Civio. https://civio.es/novedades/2022/02/10/la-justicia-impide-la- apertura-del-codigo-fuente-de-la-aplicacion-que-concede-el-bono-social/

Costa-Jussà, M. R. (2020). “Els algoritmes també poden servir per detectar desigualtats de gènere” / Entrevistada per Patrícia Ventura Pocino. [Les Dades obertes i la intel·ligència artificial, eines per a la igualtat de gènere]. http://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/04_Publicacions/colleccio_g overn_obert/GovernObert_7/docs/Govern-obert-7_D22-9-acc.pdf

Diakopoulos, N. (2019). Automating the news: How algorithms are rewriting the media. En Automating the News: How Algorithms Are Rewriting the Media (p. 322). Harvard University Press.

Diéguez, A. (2016). La singularidad tecnológica y el desafio posthumano. Pasajes, 50, 154-164. https://www.jstor.org/stable/10.2307/pasajes.50.154

Draft text of the recommendation on the ethics of Artificial Intelligence. (2021). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377897

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. (2020). Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/ai- watch/spain-ai-strategy-report_en

Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI (J. Ros, Trad.). Debate.

Harris, T. (2019). OurBrains Are No Match forOurTechnology. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/12/05/opinion/digital-technology- brain.html#click=https://t.co/KPqbKtBV4P

High-LevelExpert Group on AI. (2019). Directrices éticas para una IA fiable. En European Commission. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines- trustworthy-ai

Kahneman, D. (2020). Pensar rápido, pensar despacio (J. Chamorro Mielke, Trad.). Debate.

Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. Yale University Press.

Kurzweil, R. (2020). La singularidad está cerca: Cuando los humanos transcendamos la biología (C. García Hernández, Trad.; Primera edición 2012, reimpresión 2020). Lola Books.

Lehdonvirta, V. (2022). Cloud empires: How digital platforms are overtaking the state and how we can regain control. The MIT Press.

Leonhard, G. (2018). Tecnología versus Humanidad: El futuro choque entre hombre y máquina. (L. Castellanos i V. Ruiz, Trad.). TheFutures Agency.

Mántaras, R. (2021, setembre 13). El problema es el Dr. Frankenstein, no su monstruo. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/ciencia/20210913/7696391/problema-dr- frankenstein-monstruo.html

Marconi, F. (2020). Newsmakers: Artificial intelligence and the future of journalism. Columbia University Press.

Migallón, S. (2022, juny 28). Curso exprés sobre la consciencia para ingenieros de Google. La Máquina de Von Neumann. https://vonneumannmachine.wordpress.com/2022/06/28/curso-expres-sobre-la- consciencia-para-ingenieros-de-google/

Peirano, M. (2019). El enemigo conoce el sistema: Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención. Debate.

Peirano, M. (2022). Contra el futuro: Resistencia ciudadana frente al feudalismo climático (1ª edició). Debate.

Peiró, K. (2020). Intel·ligència Artificial: Decisions Automatitzades a Catalunya (p. 142). Autoritat Catalana de Protecció de Dades. https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/intelligencia_artificial/documents/INFORME-INTELLIGENCIA-ARTIFICIAL-FINAL-WEB-OK.pdf

Rosés, J. (2022, març 29). Sustituciones invisibles. Collateral Bits. https://collateralbits.net/sustituciones-invisibles/

Ruiz-Caballero, C. (2016). La digitalización del otro: Los retos de la democracia en la era del ciberespacio. Milenio.

Sabater, A., i De Manuel, A. (2021). Intel·ligència artificial, ètica i societat: Una mirada i discussió 269

a través de la literatura especialitzada i d’opinions expertes. Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC).

Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417-457.

Torras, C. (2020). “Per eliminar els biaixos de gènere dels algoritmes cal que hi hagi més dones informàtiques” / Entrevistada per Patrícia Ventura Pocino. [Les Dades obertes i la intel·ligència artificial, eines per a la igualtat de gènere]. http://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/04_Publicacions/colleccio_g overn_obert/GovernObert_7/docs/Govern-obert-7_D22-9-acc.pdf

Trielli, D., i Diakopoulos, N. (2020). How Journalists Can Systematically Critique Algorithms. 5. http://www.nickdiakopoulos.com/wp-content/uploads/2020/02/How-journalists-can- systematically-critique-algorithms.pdf

Turing, A. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 49, 433-460.

Vidal i Castell, D. (2005). El malson de Chandos: Aproximació a la crisi acadèmica i professional del periodisme des de la crisi postmoderna de la paraula. Publicacions de la Universitat Jaume I.

Winner, L. (1980). Do Artifacts Have Politics? 121-136.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power (First edition). Public Affairs.
Comments


A les xarxes socials

  • X
  • LinkedIn Social Icon
Arxiu
Cercar per tags
bottom of page